منوی کاربر

اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع نساجی و پوشاک استان اذربایجانشرقی

 

جناب آقای مهندس سیدحسن پروینی اسکویی-رییس هیئت مدیره-مدیرعامل شرکت شمس اسکو-09143008266

جناب آقای سیداحمد سیدی-نایب رییس هیئت مدیره-قایم مقام واحد تولیدی پارلا منسوجات تبریز-09144018573-

 09144122822- جناب آقای مهدی طریقت اسکویی خزانه دار و عضواصلی هیات مدیره-

09141152436-عضواصلی هیات مدیره-جناب آقای صادق صادقزاده

09143114602-عضو اصلی هیات مدیره-سرکارخانم مریم حاجی امیری

09125570412-عضو علی البدل هیات مدیره-جناب آقای محمدرضا محمدزاد بزمی

بازرس اصلی : آقای سید ابراهیم موسوی کهنمویی 09122555258

بازرس علی البدل : آقای محمد علی غفوریان -09141059668


کلمات کلیدی :