همکاری توزیع‌کنندگان با تولیدکنندگان برتر ایرانی افزایش می‌یابد؛ تولید مشترک برند‌های پوشاک خارجی با ایران