انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
X

 

بافندگی اطلس نوار

 


شماره عضویت: 139
نام مدیر عامل: جناب اقای حمید شهیدی رابع
زمینه فعالیت: تولید نوار پرده و پرده عمودی
آدرس کارخانه: تبریز،شهرک شهید رجایی
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34211481         نمابر کارخانه:34210084
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09141142366
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

 

بافندگی وکیلی


شماره عضویت: 144
نام مدیر عامل: جناب اقای محمدرضا وکیلی
زمینه فعالیت: تولید کش-نوار-قیطان -اتیکت
آدرس کارخانه: تبریز،دیزل اباد ،روبروی کبریت سازی جاده موتوژن
آدرس دفتر مرکزی:دارایی روبروی بانک صادرات شعبه رضوی
تلفن کارخانه: 34458032          نمابر کارخانه:34458032
تلفن دفتر مرکزی: 35250319      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09121222392
وب سایت:

پست الکترونیکی:

vakili_knitting@yahoo.com

 

بافندگی زارع

 


شماره عضویت: 093
نام مدیر عامل: جناب اقای مهدی زارع
زمینه فعالیت: تولید انواع پارچه و پرده توری
آدرس کارخانه: آذرشهر-500 متری داخل جاده گوگان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34423319         نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143121693
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

 

شرکت ساویز بافت


شماره عضویت: 096
نام مدیر عامل: جناب اقای اسماعیل خلیلی
زمینه فعالیت:تولید انواع پارچه های رو تشکی، پرده های دو متری
آدرس کارخانه: آذرشهر
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:  34423128                          نمابر کارخانه:34567128
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه:09143120958
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


 

شرکت بافندگی زارع


شماره عضویت: 097
نام مدیر عامل: جناب اقای علی زارع حلوایی
زمینه فعالیت:تولید پارچه های رو تشکی،انواع پارچه
آدرس کارخانه: اذرشهر جنب زیرگذر روبروی تالار قصرسبز کوی نیایش اول
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:34222867               نمابر کارخانه:34225284
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143120235
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


 

تعاونی بافندگان خسروشهر


شماره عضویت: 098
نام مدیر عامل: جناب اقای علی اکبر مقرب خسروشاهی
زمینه فعالیت:تولید انواع پارچه ،شال گردن ،متقال
آدرس کارخانه: تبریز خسروشهر فلکه اصلی اول راسته بازار
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:                            نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144083416
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


 

واحد تولیدی ترک بافت


شماره عضویت: 106
نام مدیر عامل: جناب اقای میر محمد قاضی کلجاهی
زمینه فعالیت:تولید انواع پارچه
آدرس کارخانه:تبریز جاده اسکو بالاتر از ایستگاه کلجاه
آدرس دفتر مرکزی:اسکو کلجاه پشت باشگاه امام
تلفن کارخانه:                            نمابر کارخانه:33445423
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:33445423
همراه: 09144187175
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


 

واحد تولیدی ساوین بافت


شماره عضویت: 129
نام مدیر عامل: جناب اقای غلامحسین خلیلی
زمینه فعالیت:تولید انواع زیلو و پارچه مشکی و کاور مبل
آدرس کارخانه: آذرشهر کمربندی روستای دیزج آقا حسن
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34566862          نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143048535
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


بافندگی نیکوند


شماره عضویت: 145
نام مدیر عامل: جناب اقای اکبر نیکوند
زمینه فعالیت:تولید انواع پارچه ، شال و شال گردن
آدرس کارخانه: تبریز خسروشهر کوی بافندگان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32443293         نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143111836
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:


 

بافت الغدیر


شماره عضویت: 182
نام مدیر عامل: جناب اقای میر علی اکبر قاضی کلجاهی
زمینه فعالیت: تولید انواع پارچه
آدرس کارخانه: تبریز،اسکو-روستای کلجاه
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:         نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09148671059
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 

کلیه