انجمن تخصصی صنایع نساجی استان آذربایجان شرقی
X

 

حوله تن پاک


شماره عضویت: 094
نام مدیر عامل: جناب اقای سید بهزاد صفوی اسکندانی
زمینه فعالیت: تولید ، دوخت و رنگرزی انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز آذرشهر نرسیده به پلیس راه کوی ماندگار پ 1و 2
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32452758              نمابر کارخانه:32452758
تلفن دفتر مرکزی:                            نمابر دفتر مرکزی: 
همراه: 09143130846
وب سایت:

www.tanpak.com
پست الکترونیکی:

tpsafavi@yahoo.com


 

حوله بافی کریم خانی


شماره عضویت: 095
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس هادی کریم خانی نیا
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز جاده اذرشهر ،نرسیده به پلیس راه ، جاده آخولا
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32457138           نمابر کارخانه:32457138
تلفن دفتر مرکزی:                         نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144096076
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

حوله بافی جهان بافت


شماره عضویت: 101
نام مدیر عامل: جناب اقای اصغر قره خانی قاضی جهانی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: اذرشهر روستای قاضی جهان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:34567050          نمابر کارخانه:34567050
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09141121128
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

حوله بافی پرنیان


شماره عضویت: 102
نام مدیر عامل: جناب اقای علیرضا رضازاده قاضی جهانی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده اذرشهر روستای قاضی جهان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34566729         نمابر کارخانه:34566729
تلفن دفتر مرکزی:                       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143121109
وب سایت:

پست الکترونیکی:


حوله صبا


شماره عضویت: 107
نام مدیر عامل: جناب اقای اسماعیل هلالی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز روبروی پالایشگاه کوی صنعتی توحید
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34245302            نمابر کارخانه:34260536
تلفن دفتر مرکزی:                          نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144165852
وب سایت:

پست الکترونیکی:


حوله پاک سیما


شماره عضویت: 109
نام مدیر عامل: جناب اقای مسعود هلالی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده اذرشهر  شهرک صنعتی شهید سلیمی
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:                      نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                 نمابر دفتر مرکزی: 
همراه:
وب سایت:
09143112944
پست الکترونیکی:

 


شرکت یکتابافت گلناز


شماره عضویت: 110
نام مدیر عامل: جناب اقای عباسقلی مردانی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز اذرشهر بعد از شهرک سلیمی روبروی شرکت لوله سازی
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34224778            نمابر کارخانه:34224778
تلفن دفتر مرکزی:                          نمابر دفتر مرکزی :
همراه: 09143120109
وب سایت:
www.golnaz-51.com
پست الکترونیکی:

 


حوله ماندگار سبز


شماره عضویت: 115
نام مدیر عامل: جناب اقای احمد وکیلی اسکندانی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه : جاده تبریز اذرشهر کوی صنعتی ماندگار پ 3
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:  32452240           نمابر کارخانه:32452033
تلفن دفتر مرکزی:                          نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:

mandegartowel_co@yahoo.com


حوله ریزبافت


شماره عضویت: 116
نام مدیر عامل: جناب اقای سید بهروز صفوی اسکندانی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز اذرشهر کوی صنعتی ماندگار پ12
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32453600          نمابر کارخانه: 32453593
تلفن دفتر مرکزی:                        نمابر دفتر مرکزی: 
همراه: 09141153928
وب سایت:

پست الکترونیکی:

riz_baft@hotmail.com


شرکت سپهر سپید سروش


شماره عضویت: 117
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس محمدرضا محمدزاده بزمی
زمینه فعالیت: تولید و دوخت انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز اذرشهر کیلومتر 14 کوی مهندسین اول کوی ستاره
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32452870              نمابر کارخانه:32452870
تلفن دفتر مرکزی:                            نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:


شرکت سهند تجارت جواهر


شماره عضویت: 118
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس سید محمود نبوی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز ،لاهیجان خ کلانتری پ 385
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32453137            نمابر کارخانه:32453137
تلفن دفتر مرکزی:                          نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144017805
وب سایت:
www.djavaher.com
پست الکترونیکی:

djavaher@mail.com


شرکت حوله گلزارطریقت


شماره عضویت: 119
نام مدیر عامل: جناب اقای مهدی طریقت
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه : تبریز روبروی پالایشگاه، اخر کوی روشن
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34245280           نمابر کارخانه:34256349
تلفن دفتر مرکزی:                         نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:

golzar.towel@yahoo.com


حوله لارا


شماره عضویت: 121
نام مدیر عامل: جناب اقای سعید کیاخواه
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز اذرشهر ناحیه صنعتی اخولا
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32441895           نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                              نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144063775
وب سایت:

پست الکترونیکی:


حوله مانی


شماره عضویت: 122
نام مدیر عامل: جناب اقای خلیل جعفری بیرامی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: اسکو ،بایرام میدان جیران
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 33422193          نمابر کارخانه:33423815
تلفن دفتر مرکزی:                        نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143134384
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

حوله بافی صبوری


شماره عضویت: 124
نام مدیر عامل: جناب اقای سعید صبوری اصل
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله و چله پیچی
آدرس کارخانه: اذرشهر کمربندی غفاری سه راه قاضی جهان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34232404           نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                         نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09149192961
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

حوله سپهر


شماره عضویت: 126
نام مدیر عامل: جناب اقای حسین سپهرنزاد
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز اذرشهر کوی ماندگار کوچه دوم
آدرس دفتر مرکزی: تهران ، میدان قیام خ چراغ برق
تلفن کارخانه: 32453332           نمابر کارخانه:32452981
تلفن دفتر مرکزی:55161570 -021       نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:
 
پست الکترونیکی:

 


 

حوله لاروسا


شماره عضویت: 128
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس حبیب سیفدار
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز شهرک فناوری - تبریز 4
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34255586            نمابر کارخانه :34258692
تلفن دفتر مرکزی:                          نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143019413
وب سایت:
larosatowel.com
پست الکترونیکی:

larosatowel@gmail.com


 

حوله پروانه


شماره عضویت:131
نام مدیر عامل: جناب اقای یعقوب برادران ستارزاده
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز دیزل اباد جاده سیلوی شماره دو کوچه اول دست چپ
آدرس دفتر مرکزی:تبریز راسته بازار ، سرای دودری پ153
تلفن کارخانه: 34459451          نمابر کارخانه:34466000
تلفن دفتر مرکزی:35240523      نمابر دفتر مرکزی: 35240523
همراه: 09144098656
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

 

حوله فرشاد

 


شماره عضویت: 132
نام مدیر عامل: جناب اقای فرشاد علی محمدی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز،شهرک صنعتی ولیعصر(چله خانه)
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32895263      نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143111837
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

 

شرکت غزال نساج نوید


شماره عضویت: 133
نام مدیر عامل: جناب اقای مهداد جبارپور
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز دیزل آباد اول سیلوی شماره2 پ 38
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:  34454474           نمابر کارخانه:34476622
تلفن دفتر مرکزی:       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09127650195
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

حوله کیاخواه


شماره عضویت: 135
نام مدیر عامل: جناب اقای حسین کیاخواه
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: خسروشهر-کوی بافندگان
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32440531           نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:       نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09143135374
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

حوله آرین


شماره عضویت: 143
نام مدیر عامل: سرکارخانم فریبا حاجی امیری
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز،-شهرک صنعتی سلیمی
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:         نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:


 

 

حوله ناز باف


شماره عضویت: 150
نام مدیر عامل: جناب اقای کاظم محمدزاده
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز-روبروی پالایشگاه-کوی صنعتی توحید پ35
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34245176           نمابر کارخانه:34243747
تلفن دفتر مرکزی:    نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:

Ntbnazbaf@yahoo.com


حوله بافی حدادیان

 
شماره عضویت: 152
نام مدیر عامل: جناب اقای مهدی حدادیان
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه:  تبریز-دیزل آباد-اول جاده درمن دیزل-جنب سیلوی شماره 2
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34457370           نمابر کارخانه:34450673
تلفن دفتر مرکزی:       نمابر دفتر مرکزی: 
همراه:
وب سایت:
 www.tavristowel.com
پست الکترونیکی:

 mahdi.hadadian@gmail.com


 

نارین ساپ


شماره عضویت: 154
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس آیدین حسینی بقانام
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز-نرسیده به سه راه پالایشگاه-کوی آذرنو-5 متری-پ12
آدرس دفتر مرکزی:ت
تلفن کارخانه: 34248555           نمابر کارخانه:34249640
تلفن دفتر مرکزی:       نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:
 www.narinsap.com
پست الکترونیکی:

ahbnst@yahoo.com


 حوله بافی سحر


شماره عضویت: 158
نام مدیر عامل: جناب اقای اکبر باباییان امینی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: کیلومتر 10 جاده تبریز خسروشهر-جاده ینگه کند
آدرس دفتر مرکزی:تبریز-اول خ طالقانی-روبروی مصلی بزرگ تبریز
تلفن کارخانه: 32457724           نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:35564066       نمابر دفتر مرکزی333005621
همراه: 09144141693
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 sahar_towel@yahoo.com


 حوله حامد


شماره عضویت: 159
نام مدیر عامل: جناب اقای حسین حامد
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز-روبروی پالایشگاه-کوی صنعتی توحید
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:34245311   نمابر کارخانه: 34248780
تلفن دفتر مرکزی:               نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:

momtaztowel@yahoo.com


 شرکت آذر ریس تبریز


شماره عضویت: 165
نام مدیر عامل: جناب اقای محمد رضا صادق زاده
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی
آدرس دفتر مرکزی: تهران-میدان ولیعصر-بلوار کشاورز-بعد از خ فلستین-خ کبکانیان-نبش خ 16
تلفن کارخانه: 4- 34328353    نمابر کارخانه:34328010
تلفن دفتر مرکزی:88954042 -021       نمابر دفتر مرکزی: 88954089 -021
همراه:
وب سایت:
www.azarris.com
پست الکترونیکی:

info@azarris.com


 حوله زمرد


شماره عضویت: 168
نام مدیر عامل: جناب اقای سید ابراهیم موسوی کهنمویی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز-خ بهار-اره گر-روبروی داروخانه میر رضوی-پ166
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 32873333           نمابر کارخانه:32873332
تلفن دفتر مرکزی:                        نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:
www.zumrut3t.com
پست الکترونیکی:

zumrut@yahoo.com


 واحد تولیدی آذرپود


شماره عضویت: 170
نام مدیر عامل: جناب اقای مهندس حامد اعلاباف
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله، لحاف و دوخت
آدرس کارخانه: تبریز، سه راه فرودگاه، کوی صنعتی مهران پ 125
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:           32875905          نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                                 نمابر دفتر مرکزی:
همراه:
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 azarpood@yahoo.com


 

حوله آیدین


شماره عضویت: 174
نام مدیر عامل: جناب اقای محمد اسماعیل براور
زمینه فعالیت: تولید ، دوخت و رنگرزی انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده تبریز آذرشهر-شهرکت صنعتی شهید سلیمی
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه: 34329328              نمابر کارخانه:34329330
تلفن دفتر مرکزی:                            نمابر دفتر مرکزی: 
همراه: 09122497723
وب سایت:
پست الکترونیکی:

 


 

ایران حوله تبریز


شماره عضویت: 175
نام مدیر عامل: جناب اقای فرج الله حصاری زنوزی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: جاده سردرود، نرسیده به سه راهه خلجان، کوچه ولیعصر غربی
آدرس دفتر مرکزی:تهران، میدان هفت تیر، مفتح شمالی، برج مرجان، طبقه 10 پ 392
تلفن کارخانه: 34213181            نمابر کارخانه:34204609
تلفن دفتر مرکزی: 88327648-021         نمابر دفتر مرکزی:88348747
همراه:
وب سایت:

www.irantowel.com
پست الکترونیکی:

info@irantowel.com


 

حوله صحت


شماره عضویت: 176
نام مدیر عامل: جناب اقای قاسم جوادی
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز،تبریز شهرک رجائی جنوبی _ اول ۳۵ متری شرقی قطعه GM9
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن کارخانه:     04134203536     نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی:                      نمابر دفتر مرکزی:
همراه: 09144189066
وب سایت:

پست الکترونیکی:

 


 

حوله حریر


شماره عضویت: 177
نام مدیر عامل: جناب اقای جمشید اسمعیل زاده
زمینه فعالیت: تولید انواع حوله
آدرس کارخانه: تبریز جاده اذرشهر ،نرسیده به پلیس راه ، پشت واحد تولیدی پالاز موکت، کوی مهندسان
آدرس دفتر مرکزی: تبریز، سه راه فرودگاه، کوی وحید پ245
تلفن کارخانه:                               نمابر کارخانه:
تلفن دفتر مرکزی: 32866928       نمابر دفتر مرکزی:32863056
همراه: 09141141979
وب سایت:

پست الکترونیکی: